Interview aartsbisschop Oswald Gomis van Sri Lanka (Sri Lanka, 2005)

Interview aartsbisschop Michael K. Francis van Liberia (Liberia, 2003)

Interview aartsbisschop Michael K. Francis van Liberia (vervolg)